Sanayide Dışa Bağlılık Ne Demek?

Dışa Bağlılık Nedir?

Herhangi bir alanda bir şirketin, bir toplumun ya da bir devletin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyması durumudur. Ekonomik düzenin ve üretimin devamı için desteğe ihtiyaç duyan kurumlar kendilerinden daha ileri durumdaki kurumlardan herhangi bir konuda destek alabilmektedir. Bu alan bilim, sanayi, teknoloji, savunma ve benzeri bir alan olabilir.

Sanayide Dışa Bağlılık Nedir?

Sanayide dışa bağlı olmak ülke toprakları içerisinde ham madde üretilebilse bile bu ham maddeyi işleyecek güce sahip olmamaktır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler teknolojik ve ekonomik anlamda yeterli ilerlemeye sahip olmadıklarından ham maddelerini işleyecek teknolojiye ve ekonomiye sahip bir devlete ihtiyaç duyarlar. Bu durum beraberinde sanayide dışa bağlılığı getirir. Yeterli teknolojiye sahip olan fakat ham madde üretmeye elverişli olmayan ülkeler ise böylece işlenmesini sağladıkları ürünü maliyetinin çok daha üstünde bir fiyata satabilirler.


Sanayide Dışa Bağlılığın Zararları

Dışa bağlılık ülkenin potansiyel kazancını sağlayamamasına ve ekonomik açıdan kayıp yaşamasına neden olur. Çünkü ham maddeyi oldukça az fiyatlarla satın alan devletler bu ham maddeyi işledikten sonra oldukça yüksek fiyatlarla pazarlayabilirler. Ürettiği üründen fazla kar edemeyen ülkeler emeklerinin karşılığını yeterince alamaz ve refah seviyelerini yükseltemezler. Bu durum aynı zamanda ülkenin gelişme hızını yavaşlatan bir etkendir.

Sanayide Dışa Bağlı Olmamak İçin Yapılabilecekler

Bir ülkede sanayide ilerlemek ve dışa bağlı olmamak için az zamanda fazla ürün işlemeyi sağlayacak teknolojiyi üretmek aynı zamanda sanayi kuruluşlarının yapım aşamasında ve işleyiş aşamasında çalışacak kalifiye eleman yetiştirilmesi gerekir. Üretilip işlenmesinin ardından ülkeye en çok kazanç sağlayacak ham maddelerin bilimsel kurullar tarafından belirlenmesi ve ardından ürünün üretiminden işlenmesine kadar olan sürecin en hızlı nasıl olacağının belirlenmesi maksimum kazanç sağlayacaktır.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.