Ahlak Metafiziği Kitap İncelemesi

Ahlak Metafiziği Kitap İncelemesi

Ünlü filozof Immanuel Kant tarafından kaleme alınan bu kitapta, ahlak denilen kavramın nedeni ve gerekliği konusunun derinliklerine inilmiştir. Ahlak Metafiziği, Kant'ın Eleştiri adlı kitabından önce yayımladığı eseridir. Kitap inceleme başlığı altında ele alındığında, yazarın ne anlatmak istediğini tam olarak kavrayabilmek için Eleştiri adlı eserini de okumak gerekir.

Bu Kitap Ne Anlatmak İstiyor?

Kant, Ahlak üzerine yaptığı incele sonucunda, insanların toplum içinde birbirlerinin haklarına saygılı davranabilmek için ahlaklı davrandıkları sonucuna varmıştır. Ancak böyle bir davranışın, tamamen kişinin çıkarlarına uygun olduğunu için gerçekleştiğini ve ahlak denilen kavramın özüne ters düştüğünü belirtir. Yani ıssız bir yerde tek başına yaşayan bir adamın ahlak kurallarına uymadığını çünkü bunu gerektirecek şartların olmadığı bir ortamda yaşadığını söyler. Eğer ıssız bir yerde yalnız başına yaşayan bu adam da ahlak kurallarına uygun olarak yaşamaya devam ediyorsa, işte ahlakın özünden o zaman bahsedilebileceğini söyler.

Ahlak Metafiziği, felsefeden çok insan davranışları üzerine bir inceleme kitabı olarak değerlendirilmelidir. İnsan psikolojisi üzerine bir deneme ya da davranış bilimlerinin ilk eserlerinden sayılabileceği de bazı otoritelerin görüşleri arasındadır.

Ahlak Metafiziği Kitap İncelemesi

Ahlak Metafiziği

Kant, Ahlak Metafiziği kitabında insanların davranışlarını çıkarlarına uyduğu sürece kontrol altında tuttuğunu belirtmektedir. Ahlaklı bir yaşamı beraberinde getiren bu davranış ise özünde bencilce bir düşünceden kaynaklanmaktadır. Bu da aslında ahlak dolu gibi görünen davranışlarımızın ne kadar ahlaksız bir temele dayandığını göstermektedir. Bu durumda ahlak kavramından bahsetmek nasıl mümkün olabiliyor diye sormakta, bu sorusuna cevaplar aramaktadır.

Kant, sorusunu net bir şekilde sormakla birlikte ne yazık ki eserinin cevap aradığı kısımlarında karmaşık cümlelere ve derin düşüncelerini yansıtan kelime öbeklerine boğulmuştur. Bu da bizzat soruyu soran kişinin de bu ikileme net cevaplar bulamadığını göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.