Hizmet Sektörü Denince Akla Ne Gelir?

Hizmet Sektörü

İnsan doğası gereği beslenme, barınma, giyinme gibi birçok ihtiyaca sahiptir. Bu ihtiyaçların bazıları zaruri bazıları ise gayrı zaruridir. Zaruri ihtiyaçlar insanın yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan ihtiyaçlardır. Zaruri ihtiyaçlar dışında insanın yaşamını sürdürmesi için zorunlu olmayan, karşılandığı takdirde bazı duygularını tatmin eden, ona haz veren ihtiyaçlar da mevcuttur. Eğlence, gezme, onarım, bakım, sanayi gibi ihtiyaçlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür ihtiyaçların giderilmesi insana bir motivasyon sağlar.

Hizmet sektörü, insanın zaruri yahut gayrı zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ile ortaya çıkar. İnsan ihtiyaçlarını gidererek yaşam niteliğinin artmasında devreye girer. Devletler, kurumlar ve kuruluşlar hizmet sektöründe yer alarak kişi ihtiyaçlarının karşılanması için yer alabilirler. Bu sektörde gaye hizmet etmedir. Söz konusu hizmet karşılığında ücret talep edilmektedir.

Kısa tanımla hizmet sektörü; insan ihtiyaçlarını karşılamak adına sağlayıcılar tarafından hizmet sağlanan bir sektördür.


Hizmet Sektörünü Yürüten Meslekler

Başta devlet olmak üzere birçok kişi ve kurum hizmet sektöründe yer alır ve insana dayalı bir sektördür. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan ve bunun karşılığında ücret alan kurumlar hizmet sektöründe bulunurlar. Özel sektör yahut devlet fark etmeksizin insan ihtiyaçlarını karşılayan ve bunun karşılığında ücret alan her türlü meslek hizmet sektörüne dahildir.


Hizmet Konusu

Hizmet sektörünün konusu insan ihtiyaçlarıdır. Hizmet sektörünü icra edenler ve bilhassa birebir müşteri ile ilgilenen çalışanlar; hem gerçekleşen hizmeti hem de ait olunan kurum veya kuruluşun temsilcisi sayılırlar. Yani bir konuda hizmet alıyor durumda olan kişi; kendisine hizmeti veren kişiyi, hizmeti sunan sunucuyu, hizmeti ona sağlayan kişiyi ve bunun gibi, hizmetin kendisi ile eş değer görür.

Genel anlamda hizmet ve hizmet oluşumunu tamamlayan hizmet sektörü insana dayalı oldukça önem teşkil eden bir sektördür.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.