Film Eleştirileri Nasıl Yorumlanır?


Sinema; resim, müzik, tiyatro, edebiyat, fotoğraf gibi sanatların birleşiminden oluşan bunun yanında kendine has bir sanat dalı olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle filmlerin eleştirmenlerinin sinema ile ilgili bütün sanat dalları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Eleştiri Nedir?

Sanat eserinin daha iyi anlaşılması amacıyla, eserin özünü, yapısını, olumlu ve olumsuz yanlarını, nesnel ve ön yargısız bir şekilde anlatan, bununla yeni bir bakış açısıyla okuyucuya sunan yazı türüdür.

Eleştiri Türleri Nelerdir?

Öznel eleştiri; kişisel görüşlere yer verirken, nesnel eleştiri; bilimsel yöntemle açıklama, inceleme ve çözümlemeden yararlanır.

Eleştiri Yöntemleri Nelerdir?

Tanıtma, klasik, derinlemesine ve bilimsel yöntemler olarak ele alınmıştır. Bu yöntemlerin aralarında keskin ayrımlar yoktur.

Tanıtma, filmin teması üzerine yoğunluk verilir. Bununla birlikte eğer değerlendirme de yapılırsa klasik eleştiri yapılmıştır. Derinlemesine eleştiri, filmin hepsini de inceleyebilir, sadece bir bölümünü de ele alabilir. Kurallar serbesttir. Bilimsel eleştiride ise, eleştirmenlerin inceleyeceği filmin yönetmeninin tüm filmlerini izlemiş, oyuncularının varsa önceki filmlerdeki performanslarını incelemiş olması gerekmektedir. Bu doğrultuda filmin tanıtımı, karakterler, senaryo, dramatik yapı, filmin teması, görüntü, dekor, renk, hareket ve sahne açısından kapsamlı bir araştırma ve değerlendirme süreci gerektirmektedir.

Film eleştirilerini yorumlarken sadece kişisel görüşlere yer verilenler ile bir sürü bilgi birikimi ile yoğurulmuş olanları ayırt etmek için nesnel bir bakış açısı kullanmak gerekir. Eleştirilerde eserin geçtiği dönem, bu dönemin özellikleri, o dönemin şartları, benzerleri ile karşılaştırılması yapılmış olması değerlendirme açısından önemli kriterlerdendir.

Konu, dil, üslup, teknik, gözlem ve betimleme açısından bilgi verici olması değerlendirmeyi etkiler.

Eserin sanat dünyasına katkıları, gerçek değerini yansıtması, özgünlük ölçütü, önemi, güçlü ve zayıf yönleri incelenip incelenmediğine bakılması eleştirinin yorumlanmasındaki en önemli noktalardandır.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.